ملاحظات سیاستی استخراج رمزارزها با استفاده از منابع بخش دولتی

استفاده غیرمجاز از توان رایانشی بخش دولتی برای استخراج رمزارزها ازسوی کسانی که به تجهیزات دسترسی دارند امکانپذیر است و در مواردی در کشورهای دیگر (2018Varathan, ) از ابررایانه های دولتی بدون مجوز برای استخراج رمزارز استفاده شده است و دولتها مانع از این فعالیت شده اند .ازسویی، توان استفاده نشده و مازاد در دستگاههای دولتی مختلف از دانشگاهها گرفته تا دستگاههای اجرایی وجود دارد و یکی از دلایل سوءاستفاده از منابع رایانشی دولتی، بلااستفاده بودن این منابع است. بنابراین سیاستهای لازم برای مقابله با سوءاستفاده از منابع رایانشی موردنیاز است .

همگراسازی منافع میان دستگاهی با استفاده از استخراج رمزارزها

در کشور پروژه های به اشتراک گذاری منابع رایانشی دانشگاه ها با عنوان شبکه تورین ملی در دست اجراست که در آن دانشگاه ها توان رایانشی خود را به اشتراک گذاشته و با دریافت هزینه به متقاضیان عرضه میکنند اما ازآنجاکه مطابق برخی بررسی ها، همگراسازی منافع در این پروژه به درستی صورت نگرفته است، مورد استقبال دانشگاه ها و بخش خصوصی کشور قرار نگرفته است. رمزارزها همگراسازی منافع را در اینگونه تلاشها تسهیل و کم هزینه کرده اند و درنتیجه سازوکارهایی که اقتصاد و نهادهای آن قادر به شکل دادن آنها نبوده است، در قالب کدهای نگاشته شده اجرایی میشوند.

تجربه بیت کوین نشان میدهد اعتماد بازیگران به کدهای متن باز نرم افزارهای رایانه ای بیش از دستورها و احکام نهادهای سیاسی و انسانی جلب می شوند. یک مدل استخراج رمزارز، اشتراک منابع رایانشی مختلف به ازای رمزارز است. اگر از رمزارز داخلی استفاده شود دستگاه ها به سادگی و بدون نگرانی از سوء استفاده می توانند منابع خود را با یکدیگر به اشتراک بگذارند و به بخش خصوصی عرضه کنند. فناوری دفتر کل توزیع شده که زیربنای اصلی بیشتر رمزارزهاست اعتماد افراد متکثر را از طریق ایجاد امکان نظارت متقابل جلب میکند .درصورتی که دستگاه ها با سوء تفسیر قانون اساسی زیرساخت های فناوری اطلاعات خود را به صورت مستقل توسعه دهند و نظارت بر آنها را ناقض اصول قانون اساسی قلمداد کنند، فضا برای سوء استفاده بخش فناوری اطلاعات هر دستگاه از زیرساخت های رایانشی آن دستگاه فراهم میشود. فناوری پایه ای رمزارزها با تسهیل حکمرانی بر منابع رایانشی کل کشور سوء استفاده از منابع رایانشی توسط متصدیان بخش فناوری اطلاعات هر دستگاه را بدون خیانت حداقل دو سوم کل نیروهای دستگاه ها غیر ممکن میسازد. البته تحقق این آینده مطلوب نیازمند دانش بالا در زمینه فناوری دفاتر کل توزیع شده و رمز ارز هاست

تقویت سازوکارهای نظارتی و اجرایی برای به اشتراک گذاری منابع

دستگاه ها به دلایل متعدد مثلاً برای پاسخگویی به نقطه اوج تقاضاها همواره تلاش دارند بیش از نیاز جاری خود منابع مختلف از جمله منابع رایانشی در اختیار داشته باشند. به صورت طبیعی تا منافع دستگاه ها تأمین نشود تمایلی برای اعلام منابع مازاد خود نخواهند داشت .به علاوه بسیاری از دستگاه ها معمولاً ردیف درآمدی ندارند گرچه منابعی بلا استفاده در بعضی ساعات شبانه روز در اختیار دارند، اما به دلیل پیچیدگی های نظارتی و اجرایی مجاز به کسب درآمد نیستند و اگر از اینگونه صرفه جویی ها درآمدی کسب کنند، باید به خزانه واریز شود.

زمانی که ساز و کاری برای فروش منابع رایانشی و غیر رایانشی دستگاه ها با استفاده از سازو کار استخراج رمزارز فراهم شود، دستگاه ها با هدف کسب درآمد ،منابع رایانشی و غیررایانشی بلا استفاده خود را عرضه خواهند کرد و درآمدی هرچند جزئی از این کار قابل کسب خواهد بود . ازطرفی طراحی شفاف ساز و کارها میتواند فساد در این قبیل امور را به صفر نزدیک کند. به بیان دیگر رمز ارزها اموال را معامله پذیرتر می کنند و شفافیت مبادلات اموال یا تهاتر آنها را ارتقا میدهند (2019Zeall, 2018; Tyler Welmans, 2019; Dumont, ) که دولت ها نیز بخشی از این اموال قابل تهاتر را در اختیار دارند. در این زمینه سازمان امور اداری و استخدامی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان دستگاه های متولی دولت الکترونیک میتوانند سازوکارهای اجرایی و نظارتی مورد نیاز را بررسی کنند .

از این خبرها نیز دیدن کنید ...

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.