درآمد دستگاه های ماینینگ

نام دستگاه قدرت پردازش مصرف برق درآمد روزانه(ارز دیجیتالی) درآمد روزانه(دلاری)
نام دستگاه قدرت پردازشمصرف برق درآمد روزانه(ارز دیجیتالی) درآمد روزانه(دلاری)
WhatsMiner M3x 12.5 TH/s 2050 ≈ 10 Amp 0.000469 BTC 3.79
Ebang Ebit E11++ 44Th/s 1980W 0.001650 BTC 13.34
ASICminer 8 Nano 44Th 44Th/s 2100W 0.001650 BTC 13.34
Innosilicon T3 43T 43Th/s 2100W 0.001613 BTC 13.03
Ebang Ebit E11+ 37Th/s 2035W 0.001388 BTC 11.21
ASICminer 8 Nano Pro 76Th/s 4000W 0.002850 BTC 23.03
Bitmain Antminer S3 0.478TH/s 366W 0.000018 BTC 0.14
Bitmain Antminer R4 8.7Th/s 845W 0.000326 BTC 2.64
Ebang Ebit E11 30Th/s 1950W 0.001125 BTC 9.09
MicroBT Whatsminer M10 33Th/s 2145W 0.001238 BTC 10.00
Holic H22 22Th/s 1700W 0.000825 BTC 6.67
Bitmain Antminer S11 (20.5Th) 20.5Th/s 1530W 0.000769 BTC 6.21
Bitmain Antminer S5 1.155Th/s 590W 0.000043 BTC 0.35
Bitmain Antminer S9 (11.5Th) 11.5Th/s 1127W 0.000431 BTC 3.49
Bitmain Antminer S7-LN 2.7Th/s 697W 0.000101 BTC 0.82
Pantech SX6 8.5Th/s 1000W 0.000319 BTC 2.58
Bitfily Snow Panther B1 16Th/s 1380W 0.000600 BTC 4.85
Innosilicon T2 Turbo+ 32T 32Th/s 2200W 0.001200 BTC 9.70
Aladdin Miner 16Th/s Bitcoin 16Th/s 1400W 0.000600 BTC 4.85
Bitmain Antminer S9 (12.5Th) 12.5Th/s 1225W 0.000469 BTC 3.79
Canaan AvalonMiner 841 13.6Th/s 1290W 0.000510 BTC 4.12
Bitmain Antminer S9i (14Th) 14Th/s 1320W 0.000525 BTC 4.24
Bitmain Antminer S9j (14.5Th) 14.5Th/s 1350W 0.000544 BTC 4.39
Canaan AvalonMiner 821 11.5Th/s 1200W 0.000431 BTC 3.49
Bitmain Antminer S9i (13.5Th) 13.5Th/s 1310W 0.000506 BTC 4.09
Bitmain Antminer S9i (13Th) 13Th/s 1280W 0.000488 BTC 3.94
Bitmain Antminer S9 (13.5Th) 13.5Th/s 1323W 0.000506 BTC 4.09
Bitmain Antminer S9 (13Th) 13Th/s 1300W 0.000488 BTC 3.94
Bitmain Antminer S9 (14Th) 14Th/s 1372W 0.000525 BTC 4.24
Halong Mining DragonMint T1 16Th/s 1480W 0.000600 BTC 4.85
Holic H28 28Th/s 2100W 0.001050 BTC 8.49
Canaan AvalonMiner 921 20Th/s 1700W 0.000750 BTC 6.06
Innosilicon T2 Terminator 17.2Th/s 1570W 0.000645 BTC 5.21
Ebang Ebit E9.2 12Th/s 1320W 0.000450 BTC 3.64
Ebang Ebit E9i 13.5Th/s 1420W 0.000506 BTC 4.09
MicroBT Whatsminer M10S 55Th/s 3500W 0.002063 BTC 16.67
GMO miner B2 24Th/s 1950W 0.000900 BTC 7.27
Ebang Ebit E10 18Th/s 1650W 0.000675 BTC 5.46
Innosilicon T2 Turbo 24Th/s 1980W 0.000900 BTC 7.27
Canaan AvalonMiner 741 7.3Th/s 1150W 0.000274 BTC 2.21
Bitmain Antminer S9 Hydro (18Th) 18Th/s 1728W 0.000675 BTC 5.46
Bitmain Antminer V9 (4Th) 4Th/s 1027W 0.000150 BTC 1.21
Ebang Ebit E9+ 9Th/s 1300W 0.000338 BTC 2.73
Bitfily Snow Panther B1+ 24.5Th/s 2100W 0.000919 BTC 7.43
Bitmain Antminer T9 (11.5Th) 11.5Th/s 1450W 0.000431 BTC 3.49
Bitmain Antminer T9+ (10.5Th) 10.5Th/s 1432W 0.000394 BTC 3.18
Bitmain Antminer T9 (12.5Th) 12.5Th/s 1576W 0.000469 BTC 3.79
Ebang Ebit E9.3 16Th/s 1760W 0.000600 BTC 4.85
Bitmain Antminer S7 4.73Th/s 1293W 0.000177 BTC 1.43
MicroBT Whatsminer M3 12Th/s 2000W 0.000450 BTC 3.64
MicroBT Whatsminer M3X 12.5Th/s 2050W 0.000469 BTC 3.79
GMO miner B3 33Th/s 3417W 0.001238 BTC 10.00
Bitfily Snow Panther A1 49Th/s 5400W 0.001838 BTC 14.85
Pantech WX6 34Th/s 5000W 0.001275 BTC 10.31
Bitfury B8 49Th/s 6400W 0.001838 BTC 14.85